מחירון מוניות לנתב"ג

מחיר 110 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 120 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 110 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 115 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 110 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 115 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 100 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 105 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 110 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 115 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 110 ₪ תעריף 1מחיר 115 ₪ תעריף 2
מחיר 85 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 90 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 90 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 100 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 110 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 115 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 100 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 105 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 105 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 110 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 95 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 100 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 90 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 100 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 70 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 80 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 120 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 125 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 220 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 240 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 110 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 120 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 110 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 115 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 110 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 115 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 120 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 125 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 120 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 125 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 150 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 155 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 200 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 220 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 190 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 200 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 125 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 130 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 150 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 155 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 140 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 145 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 150 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 155 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 150 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 157 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 200 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 210 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 190 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 200 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 280 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 290 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 120 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 125 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 260 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 270 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 300 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 310 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 440 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 450 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 95 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 100 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 110 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 115 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 115 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 120 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 95 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 100 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 160 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 170 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 140 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 145 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 130 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 135 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 420 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 440 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 450 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 460 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 300 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 310 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 95 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 100 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 460 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 480 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 1700 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 1800 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 720 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 730 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 140 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 145 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 460 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 480 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 450 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 460 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 450 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 460 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 450 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 460 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 610 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 620 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 680 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 690 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 640 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 650 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 390 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 400 ₪ תעריף 2 ☽ לילה
מחיר 630 ₪ תעריף 1 ☼ בוקרמחיר 640 ₪ תעריף 2 ☽ לילה